Del I tar for seg Pro Sentrets, og prostitusjonsfeltets, historie og arbeid. Bjørg Norli gir en grundig historisk innføring i det som er Pro Sentrets grunnmur: Sosialfaglig arbeid med personer som selger sex. Kim og Annette, begge sosionomer på Pro Sentret, beskriver sitt og sine kollegaers arbeid i dag.

May-Len Skilbrei, professor ved Institutt for rettssosiologi og kriminologi, UiO, og Ellen Kristvik, forsker ved Akershus universitetssykehus, beskriver utviklingen av helserettet arbeid med personer som selger sex i et historisk perspektiv. Etter det beskriver Embla  og Rebecca, sykepleiere ved Pro Sentret, dagens utfordringer med å gi helsetjenester til en svært mangfoldig pasientgruppe.

Pro Sentret er, i tillegg til Oslo kommunes tjenestetilbud for personer med prostitusjonserfaring, et nasjonalt kompetansesenter på prostitusjonsfeltet. Bjørg Norli gir et tilbakeblikk på etableringen, og hva kompetansesentret gjør i dag.

Sist i del I, gir Astrid Renland en historisk redegjørelse for hvordan Norges første interesseorganisasjon for personer som selger sex oppstod og Pro Sentrets rolle i det. Astrid er kriminolog og tok over som administrativ ansvarlig for PION i 2007.

Del II er viet til brukerstemmer. Formen på disse tekstene varierer veldig: De to første er livsfortellingene til brukere med migrasjonserfaring, fortalt til Pro Sentrets feltarbeider Jose. Begge disse tekstene er oversatt fra spansk. Brukerstemme nummer tre er en samtale med Heidi Hansen, erfaringskonsulent på Prindsen mottakssenter, om rus, sexsalg og rusfrihet. I Madelens fortelling får vi innblikk i 1990-tallets bordellmiljø i Oslo. Sist, men ikke minst, skriver pseudonymet «Hannah» om horestigma i «Tante Hannah er en hore».

Klikk her for å laste ned jubileumsskriftet.