Anonymt og gratis:
Du kan være anonym, men vi trenger et navn og en fødselsdato for å identifisere blodprøver og resultater fra testing. Du kan kalle deg hva du vil. Det er bare viktig at du husker navnet/fødselsdatoen du gir oss. Du må ikke vise legitimasjon. Vårt journalsystem er ikke koblet sammen med resten av helsesektoren og vi har taushetsplikt, så hjelpen eller resultatene du får hos oss vil ikke være synlig for noen andre.

Du trenger ikke ha lovlig opphold i Norge for å benytte deg av våre tjenester. Pro Sentrets tjenester er gratis, også for deg som ellers ikke har rett til helsehjelp i Norge. For deg som har rett på fastlege i Norge kan vi hjelpe deg til å finne en fastlege dersom du ønsker det. Hvis du trenger behandling utover det Pro Sentret kan gi, henviser vi deg videre. Dette skjer alltid i samarbeid med deg.


Drop-in og timebestilling:
Vi er et drop-in tilbud og du må derfor regne med noe ventetid. Ønsker du å bestille time for å unngå venting kan du gjøre det. Klikk her for å bestille time. Timeavtalen vil være med en av våre sykepleiere. Sykepleieren du møter vil sette deg opp til en avtale med lege hvis du trenger det. Klikk her for å finne åpningstidene våre.


Prevensjon:
I tillegg til kondomer kan du få alle andre former for prevensjon som ulike p-piller, p-sprøyte, p-plaster, p-stav eller kobber-/hormonspiral hos oss. Vi tilbyr informasjon og veiledning om ulike former for prevensjon slik at du kan finne det beste middelet for deg. Vi anbefaler at du bruker annen prevensjon i tillegg til kondom når du selger sex. Ved behov har vi nødprevensjon (angrepille).


Graviditet/abort:
Pro Sentret tilbyr graviditetstest og rådgivning om/rundt graviditet. Dersom du er gravid og er usikker på hva du skal gjøre kan vi gi informasjon, råd og veiledning med utgangspunkt i din situasjon. Vi kan også hjelpe deg med å kontakte sykehus for å få time til svangerskapsavbrudd (abort) hvis du ønsker det. 


Testing:
Vi tilbyr gratis testing for seksuelt overførbare infeksjoner (SOI). Eventuell behandling du skulle trenge er også gratis. Vi tar blodprøver, urinprøver og prøver fra vagina eller penis, hals og anus. Vi tester for HIV, hepatitt (B og C), syfilis, klamydia, trichomonas og gonoré (i tillegg til mykoplasma ved indikasjon/symptomer). Du kan lese mer om de ulike SOIene på Sex og Samfunn sin nettside eller snakke med en av våre sykepleiere.


PEP og PrEP:
PEP og PrEP er HIV-forebyggende medisiner som personer i målgruppa kan få på Pro Sentret. PEP er medisin du tar etter du har vært i en situasjon med høy og usikker smitterisiko. Behandlingen må starte senest 72 timer etter risiko, og du må ta medisiner i 30 dager. PrEP er medisin du tar før, under og etter du er i situasjoner der du er i høy eller usikker smitterisiko. Kom gjerne og snakk med en av sykepleierne for å få mer informasjon om PrEP, PEP og forebygging av hiv.


Gynekologisk undersøkelse:
Legen vår kan gjennomføre gynekologiske undersøkelser (GU) og ta celleprøve. Vi vet at mange, av ulike grunner, kan oppleve GU som både fysisk og psykisk krevende. Vi er opptatt av at du skal kjenne deg trygg hos oss og vi gjør ting i ditt tempo.  


Vaksiner:
På Pro Sentret tilbyr vi gratis Heptatitt B-vaksine. I perioder har vi hatt andre vaksiner tilgjengelig, som for eksempel influensavaksine eller HPV-vaksine. Du kan få HPV-vaksine hos oss (resept og administrert), men er nødt til å kjøpe den selv på apoteket. Det er totalt tre sprøyter/doser, og koster i skrivende stund (november 2022) litt over 1600 kr per sprøyte. Spør oss hvis du vil vite mer om vaksinetilbudet vårt. 

Bruker du sprøyter tilbyr vi råd og veiledning i injeksjonsteknikk og hygiene. Vi deler ut rent utstyr og pucker for brukt utstyr. 


Støttesamtaler:
Du kan snakke med oss hvis du har spørsmål eller utfordringer knyttet til seksualitet. Flere kan oppleve utfordringer med å ivareta egen seksualitet (også sammen med en fast partner som kjæreste, samboer eller ektefelle) når man selger eller har solgt sex.  

Vi har lang erfaring med å hjelpe personer som opplever å ha psykiske helseplager og/eller et problematisk rus- eller medikamentbruk. Hvis man har behov for å snakke med noen tilbyr vi støttesamtaler. Klikk her for å lese mer om dette samtaletilbudet. Eksempler på temaer brukerne våre kan ha behov for å snakke om er grensesetting overfor kunder, smerter under samleie, problemer med reisning og lyst, spørsmål om seksuell identitet og kjønn, stealthing (fjerning av kondom uten samtykke), vold og overgrep. 

Vi kan gi veiledning og bistår gjerne i etableringen og/eller i reetablering av kontakt med hjelpeapparatet.