Pro Sentret ble opprettet i 1983 som oslo kommunes hjelpetilbud for personer med erfaring fra å selge eller bytte sex. I 1993 utnevnte daværende sosialminister Grethe Knudsen Pro Sentret til et nasjonalt kompetansesenter. Administrativt tilhører Pro Sentret Oslo kommune. Driften finansieres dels med statlige, dels med kommunale midler.  

Vi jobber med landsdekkende kunnskapsformidling og veiledning på disse områdene: 

  • Prostitusjonsmarkedet 
  • Årsaker og skadevirkninger til prostitusjon. 
  • Gode helse- og sosialfaglige arbeidsmetoder overfor personer med prostitusjonserfaring 
  • Unge som selger og bytter seksuelle tjenester 

Vi skal ha et forebyggende fokus, et likestillingsperspektiv og følge med på utviklingen i Norge og internasjonalt.  


 

Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.

- Menneskerettighetserklæringen

Pro sentret mener at alt arbeid i forhold til prostitusjon må baseres på menneskerettigheter. Prostitusjon er ikke en egenskap, men en handling. Vi ønsker oss et samfunn der ingen mennesker opplever prostitusjon som eneste alternativ. Pro sentret arbeider sammen med enkeltindividet, og med respekt for dets valg i den livssituasjonen de befinner seg i. Pro Sentret tilbyr bistand og støtte til den enkelte for at hen skal kjenne til sine rettigheter og plikter.