Pro Sentret ble opprettet i 1983, som Oslo kommunes hjelpetilbud for personer med erfaring fra å selge eller bytte sex. I 1993 utnevnte daværende sosialminister Grethe Knudsen Pro Sentret til et nasjonalt kompetansesenter. Administrativt tilhører Pro Sentret Oslo kommune, men driften finansieres dels med statlige og dels med kommunale midler.  

Vi jobber med landsdekkende kunnskapsformidling og veiledning på disse områdene: 

  • Prostitusjonsmarkedet. 
  • Årsaker og skadevirkninger til prostitusjon. 
  • Gode helse- og sosialfaglige arbeidsmetoder overfor personer med prostitusjonserfaring.
  • Unge som selger og bytter seksuelle tjenester.

Vi skal ha et forebyggende og skadereduserende fokus, et likestillingsperspektiv og følge med på utviklingen i Norge og internasjonalt.  


 

Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.

Sitatet over er hentet fra Menneskerettighetserklæringen. Pro Sentret mener at alt arbeid knyttet til prostitusjon må baseres på menneskerettighetene. Vi ønsker oss et samfunn som ikke stigmatiserer, men viser solidaritet med persober som selger sex, og der ingen opplever sexsalg som eneste alternativ. Prostitusjon er ikke en egenskap, men en handling.

Pro Sentret arbeider sammen med enkeltindividet, og med respekt for deres valg i den livssituasjonen de befinner seg i. Pro Sentret tilbyr bistand og støtte til den enkelte for at hen skal kjenne til sine rettigheter og plikter.