Innholdsfortegnelse

 • Forord
 • Markedet for kjøp og salg av sex
  - Arenaer for sexsalg
  - Prostitusjonens randsoner 
  - Påvirkningsarbeid
  - Vold
  - Koronapandemien, endringer i markedet og situasjonen for personer som selger sex
 • Tjenestetilbudet
 • Advokatbistand
 • Informasjonsarbeid og veiledning 
  - Publikasjoner 
  - Høringer 
 • Oppsøkende på nett - Tips og råd 
 • Undervisning i videregående skole 
 • Bolateralt samarbeid 
 • Unge som bytter sex 
  - Foredragsvirksomhet og opplæringsdager
  - Ung i Oslo
 • «Det er nok nå» - Økt kunnskap om vold og voldtekt
 • Oversett og etterlatt om COVID-19 pandemien og smittevernberedskap for personer som selger sex 
  - Konsekvensene av koronatiltakene for Pro Sentrets brukere
  - Andre norske og nordiske prostitusjonstiltak 
 • Rusrelatert salg og bytte av sex
 • Brukertilfredshet - Happy or not
   

Klikk her for å laste ned Pro Sentrets årsrapport 2020 (PDF, 1MB).