Presseansvarlig er Pro Sentrets leder Bjørg Norli. Hun kan kontaktes på mail bjorg.norli@vel.oslo.kommune.no eller telefon 23 10 02 00 / 97 00 17 04