Presseansvarlig er Pro Sentrets leder Bjørg Norli. Hun kan kontaktes på bjorg.norli@vel.oslo.kommune.no eller telefon 23100200/97001704.