Pro Sentret er i ferd med å analysere nettstedet i henhold til kravene i WCAG 2.0 og 2.1 i forhold til å dokumentere at nettstedet etterlever kravene til universell utforming. Vi forventer at dette arbeidet er konkludert og ferdig innen 28.2.2023.