Pro Sentret har fokus på at våre nettsider har høy grad av tilgjengelighet for ulike brukergrupper. 

Denne lenken tar deg til vår tilgjengelighetserklæring.