Praktisk bistand, råd og veiledning: 

Pro Sentret tilbyr råd og veiledning enten per telefon, videosamtaler eller ansikt til ansikt. Dersom du ønsker noen å snakke med om situasjonen din og/eller vil endre på noe, har Pro Sentret erfarne ansatte som kan bistå deg.  

Det er du som kjenner din situasjon best. Vi ønsker å være noen du kan stole på, tenke høyt sammen med og samarbeide med. Temaer brukere ofte tar opp med oss kan for eksempel være utfordringer knyttet til sexsalg, familie, rus, økonomi, psykisk helse, arbeidsforhold og bolig. Pro Sentret har fokus på skadereduksjon. Vi kan informere om dine rettigheter og plikter, muligheter og alternativer, regelverk og lovgivning. Hvis du ønsker det kan vi bistå deg i din kontakt med for eksempel helsevesenet, NAV, barnevern, politi, advokat eller utlendingsmyndighetene. Vi har god kjennskap til de andre hjelpetilbudene som finnes i Oslo.

Klikk her for å finne åpningstidene. For å unngå venting og sikre deg at vi har ledig tid når du kommer kan det være lurt å bestille time på forhånd. Klikk her for å bestille time.

 

Trenger du noen å snakke med? 

På Pro Sentret tilbyr vi støttesamtaler. Du bestemmer selv hva du ønsker å snakke om og samtalene tilpasses dine behov. Vi kan sitte på et kontor, snakke over telefon/videosamtale eller gå en tur sammen. Samtalene pleier å vare i underkant av en time. Det er ingen begrensning eller fastsatte rammer for hvor mange samtaler du kan få. Noen har bare behov for en samtale eller to, mens andre kommer regelmessig til støttesamtaler over flere måneder eller år. Sammen med deg vil vi fortløpende vurdere hva som er ditt behov og hvordan vi kan møte det best mulig. Noen vil ha faste tidspunkt å forholde seg til, andre vil selv ta kontakt når de har behov for en prat. 

Mange som selger sex holder det skjult for omverdenen og lever et slags dobbeltliv. Det kan tære på å gå med alle erfaringene, opplevelsene og vurderingene man gjør helt alene. Vit at du kan snakke med oss og at vi har taushetsplikt. Samtalene kan handle om sexsalg, men de trenger ikke det. Støttesamtalene vil ofte ha fokus på hvordan man har det her og nå. Temaer kan for eksempel være ensomhet, hvordan man kan ivareta sin egen psykiske helse, opplevelse av ansvar for familiemedlemmer, minirotetstress, stress knyttet til økonomi eller andre forhold, selvmordstanker, vold, overgrep eller andre traumer. Dersom du har blitt utsatt for vold eller annen kriminalitet kan vi hjelpe med å kontakte legevakt eller politi hvis du ønsker det. Klikk her for å lese mer om vold og sikkerhet

Målet for samtalene kan være å finne eller bli bevisst egne mestringsstrategier, lufte erfaringer og tanker man sitter med, eller styrke selvfølelsen og troen på seg selv.  

Vi er ikke psykologer, så vi tilbyr ikke behandling, men vi får ofte høre at det er til stor hjelp å ha et trygt og ikke-dømmende rom hvor man kan dele tanker, følelser og erfaringer. Selv om vi ikke gir behandling kan støttesamtaler ha en terapeutisk effekt. Vi har erfarne ansatte med både sosialfaglig, helsefaglig og psykologfaglig bakgrunn. Flere av de som er eller har vært ansatt hos oss har egenerfaring.

 

Oppsøkende arbeid:

En del av arbeidet vårt går ut på å oppsøke målgruppa på ulike plattformer for å gjøre dere kjent med oss og vårt tilbud. Det vil for si at vi regelmessig går oppsøkende på gata i Oslo sentrum for å komme i kontakt med utemarkedet. Vi arbeider også oppsøkende på nett. Vi er til stede på både rene escortesider og datingsider. Vi har over mange år også gjort oppsøkende arbeid på massasjeinstitutter. Dette skal vi ta opp igjen i 2023.