Praktisk bistand, råd og veiledning: 
Pro Sentret tilbyr råd og veiledning enten per telefon, videosamtaler eller ansikt til ansikt. Dersom du ønsker noen å snakke med om situasjonen din har Pro Sentret erfarne ansatte som kan bistå deg.  

Det er du som kjenner din situasjon best. Vi ønsker å være noen du kan stole på, tenke høyt sammen med og samarbeide med. Temaer brukere ofte tar opp med oss kan for eksempel være utfordringer knyttet til sexsalg, familie, rus, økonomi, psykisk helse, arbeidsforhold og bolig. Pro Sentret har fokus på skadereduksjon. Vi kan informere om dine rettigheter og plikter, muligheter og alternativer, regelverk og lovgivning. Hvis du ønsker det kan vi bistå deg i din kontakt med for eksempel helsevesenet, NAV, barnevern, politi, advokat eller utlendingsmyndighetene. Vi har god kjennskap til de andre hjelpetilbudene som finnes i Oslo.


Trenger du noen å snakke med? 
På Pro Sentret tilbyr vi støttesamtaler. Mange som selger sex holder det skjult for omverdenen og lever et slags dobbeltliv. Det kan tære på å gå med alle erfaringene, opplevelsene og vurderingene man gjør helt alene. Vit at du kan snakke med oss og at vi har taushetsplikt. Samtalene kan handle om sexsalg, men de trenger ikke det. Du bestemmer selv hva du ønsker å snakke om og samtalene tilpasses dine behov. Vi kan sitte på et kontor, snakke over telefon/videosamtale eller gå en tur sammen. Samtalene pleier å vare i ca. 45 minutter. Noen har kun bare behov for en samtale eller to, mens andre kommer regelmessig til støttesamtaler over flere måneder eller år. Noen vil ha faste tidspunkt å forholde seg til, andre vil selv ta kontakt når de har behov for en prat. Sammen med deg vil vi fortløpende vurdere hva som er ditt behov og hvordan vi kan møte det best mulig.


Drop-in og timebestilling:
Du kan komme på drop-in eller besille time. For å unngå venting og sikre deg at vi har ledig tid når du kommer kan det være lurt å bestille time på forhånd.

Klikk her for å bestille time.
Klikk her for å finne åpningstidene våre


Oppsøkende arbeid:
Vi gjør oppsøkende arbeid på ulike plattformer for at flere personer i målgruppa skal bli kjent med oss og vårt tilbud. 

  • Vi går regelmessig oppsøkende på gata i Oslo sentrum for å komme i kontakt med utemarkedet. Fra april 2023 vil dette skje en natt til lørdag i måneden.
  • Vi arbeider oppsøkende på nett. Vi er til stede på både rene escortesider og datingsider.
  • Vi har over mange år også gjort oppsøkende arbeid på massasjeinstitutter. Dette har stått på pause under pandemien, men tas opp igjen våren 2023.