Juridisk hjelp

Hvis du har vært utsatt for seksuell vold, familievold eller annen alvorlig vold har du rett til å få gratis bistandsadvokat oppnevnt av det offentlige. Før du anmelder volden til politiet har du krav på tre timer gratis veiledning hos bistandsadvokat for å vurdere anmeldelse og gjøre deg kjent med dine rettigheter og plikter. Bistandsadvokaten har taushetsplikt.

Hvis du anmelder kan bistandsadvokaten bli med til politiet og bistå under avhøret. Du kan ha med deg en person du stoler på til politiet. Men denne tillitspersonen kan ikke være en person som også er vitne i saken. Bistandsadvokaten følger deg også gjennom etterforskningen og ved en eventuell rettssak. Bistandsadvokaten kan hjelpe deg med å kreve erstatning.

Hvis saken henlegges, kan bistandsadvokaten sende klage over henleggelsen til statsadvokaten.

 

Voldsoffererstatning

Du kan søke om erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning hvis du har vært utsatt for vold og har anmeldt volden til politiet. Gi politiet beskjed hvis du vil kreve erstatning fra gjerningspersonen.

 

Voldtatt – hva gjør du nå?

Få hjelp

 • Oslo Legevakt - Overgrepsmottaket, Storgata 40
 • 116 117 eller 113 (dersom du er trenger øyeblikkelig hjelp)
 • Politi: 112
 • Alarmtelefonen for barn og ungdom: 116 111
 • Pro Sentret, Storgata 11, Oslo, tlf: 23 100 200

 

Prøv å sikre bevis

 • Skriv ned telefonnummer, adresse og/eller navnet på døra.
 • Skriv ned biltype/farge og registreringsnummer.
 • Prøv å huske/skriv ned spesielle kjennetegn ved gjerningspersonen.
 • Ta bilder av skadene.
 • Ta vare på sms, e-post og lignende. Ta skjermbilder av informasjonen du har med vedkommende (meldingsutvekslinger, vippsoverføringer eller lignende.
 • Prøv å unngå å dusje, vaske deg, skifte eller kaste klær, pusse tenner, spise eller drikke. På legevakta vil de prøve å sikre biologiske spor som kan identifisere gjerningspersonen. Det er veldig viktig dersom du bestemmer deg for å anmelde.

 

Hva skjer på overgrepsmottaket?

 • Du får tilbud om undersøkelse og behandling av fysiske skader.
 • De tar prøver for å sikre eventuelle bevis.
 • Du får tilbud om nødprevensjon.
 • Du får akuttbehandling mot forskjellige typer smittsomme sykdommer/infeksjoner.
 • Du får tilbud om samtale og oppfølging av psykiske skader.
 • En fra Pro Sentret kan bli med deg som støtte hvis du ønsker det.

 

Vil du anmelde?

 • Du kan få hjelp til å gå til politiet og anmelde.
 • Legevakta beholder bevisene / oppbevarer beslagene i 6 måneder.
 • Du kan ha krav på gratis advokat. Du kan få hjelp av Pro Senteret til å finne en erfaren bistandsadvokat.

 

Orker du ikke legevakt eller politi nå?

Du kan kjøpe nødprevensjon uten resept på alle apotek Den må tas innen 72 timer. Du kan også få det av en av Pro Sentrets sykepleiere dersom vi har åpent når du trenger det.

Vi råder deg til å oppsøke lege, for eksempel på Pro Sentret, innen ti dager for en undersøkelse og blodprøver/sjekk for infeksjoner.

Det er bra å snakke med noen om hva du har opplevd. Familien din/kjæreste kan også få hjelp.

Det er helt normalt at reaksjoner, som angst og frykt, først kommer etter noe tid. Alle vil reagere på sin måte etter en voldtekt, og det kan få mange ulike utslag. De fleste opplever at profesjonell hjelp er nyttig, og det er aldri for sent å oppsøke hjelp. Ikke sitt med tunge ting alene. Vi er her.

Voldtekt er aldri din skyld.

I margen til høyre kan du finne brosjyrer om sikkerhet på jobb.