Vi gir veiledning og undervisning på tematikk knyttet til sexsalg for hjelpeapparatet, studenter på høyskoler og universiteter, samt til elever på videregående skoler. I menyen til høyre kan du lese mer om våre tilbud.