Pro Sentret har i en årrekke hatt et prosjekt om undervisning på videregående skoler i Oslo/Akershus. Vi kommer til skolene og tilpasser oss til skolenes ønsker og behov. Vi bruker case, holder foredrag, har diskusjoner og lager gruppeoppgaver. Fagene vi ofte underviser i er norsk, sosiologi, antropologi, historie, religion og etikk, samt ulike samfunnsfag og ulike helsefag. Temaer vi kan undervise om er menneskehandel, prostitusjon, norsk prostitusjonsmarked, migrasjon, globalisering og prostitusjon, lovverk, kjøp av sex, unge som bytter sex og Pro Sentrets arbeid. 

Erfaringsmessig bør undervisningen på skolene foregå i 2 x 45 minutter eller lenger. All undervisning til elever på videregående skole er gratis.

Pro Sentret kan også ta imot besøk fra elever på videregående skole i Norge, som ønsker å lære mer om prostitusjon og Pro Sentrets arbeid. Vi får besøk av skoleklasser fra ulike deler av landet som er på studietur i Oslo.

Et klassebesøk på Pro Sentret varer ofte mellom 1 og 2 timer. Møterommet vårt har plass til cirka 25, maks 30 personer. Ofte kan det være hensiktsmessig å dele klassen i to grupper, som kommer på besøk på to ulike klokkeslett.

I perioder har vi mye å gjøre og det er lurt å ta kontakt i god tid hvis klassen din ønsker å besøke oss.

Ønsker skolen din undervisning fra Pro Sentret kan dere kontakte fagansvarlig direkte eller ringe sentralbordet.