Vi tilbyr undervisning om prostitusjon til relevante utdanninger på høyskoler og universiteter i Norge, og strekker oss langt for å imøtekomme ønske om undervisning. Vi tar ikke honorar for å undervise ved universitet og høyskoler, men kan be om at vi får dekket reiseutgifter/hotell hvis vi må reise langt.

Studenter fra universiteter, høyskoler og folkehøyskoler ønsker også å besøke Pro Sentret på studieturer, for veiledning eller for å lære mer om vårt arbeid og vår brukergruppe. Noen ønsker også å intervjue ansatte på Pro Sentret i forbindelse med prosjektarbeid, gruppearbeid eller oppgaver de skal skrive.

Vi kan også tilby undervisning/foredrag/fagmøter digitalt, hvis det av ulike grunner er vanskelig å besøke oss eller motta besøk av oss. Vi kan svare på korte henvendelser per e-post, men har dessverre ikke kapasitet til å gjennomføre lange intervjuer skriftlig.

I perioder har vi mye å gjøre og det er lurt å ta kontakt i god tid hvis du er student og vil besøke oss eller vil at vi skal besøke din utdanningsinstitusjon.

Vi anbefaler alle som skal besøke Pro Sentret å lese litt om oss, prostitusjon og temaene dere lurer på før dere kommer. Det er lettere å stille gode spørsmål når man har satt seg litt inn i tematikken og dere vil få et større utbytte av besøket hos oss.

Ønsker dere undervisning fra Pro Sentret kan dere kontakte fagansvarlig direkte eller ringe sentralbordet.