Vi tilbyr undervisning om prostitusjon til relevante utdanninger på høyskoler og universiteter i Norge, og strekker oss langt for å imøtekomme ønske om undervisning. Vi tar ikke honorar for å undervise ved universitet og høyskoler, men kan be om at vi får dekket reiseutgifter/hotell hvis vi må reise langt.

Studenter fra universiteter, høyskoler og folkehøyskoler ønsker også å besøke Pro Sentret på studieturer, for veiledning eller for å lære mer om vårt arbeid og vår brukergruppe. Noen ønsker også å intervjue ansatte på Pro Sentret i forbindelse med prosjektarbeid, gruppearbeid eller oppgaver de skal skrive. Vi anbefaler alle som skal besøke Pro Sentret å lese litt om oss, prostitusjon og temaene dere lurer på før dere kommer. Det er lettere å stille gode spørsmål når man har satt seg litt inn i tematikken og dere vil få et større utbytte av besøket hos oss.

Vi kan også kontaktes på telefon hvis det av ulike grunner er vanskelig å besøke oss eller motta besøk av oss. Vi kan svare på korte henvendelser per e-post, men har dessverre ikke kapasitet til å gjennomføre lange intervjuer per e-post.

I perioder har vi mye å gjøre og det er lurt å ta kontakt i god tid hvis du er student og vil besøke oss eller vil at vi skal besøke din utdanningsinstitusjon.

Ønsker dere undervisning fra Pro Sentret kan dere kontakte fagansvarlig, Camilla Hammergren, på e-post camilla.hammergren@vel.oslo.kommune.no eller telefon 23 10 02 00.