Vi anbefaler deg også å lese litt om oss, prostitusjon og temaene dere lurer på før dere tar kontakt med. Gjør gjerne noen litteratursøk og få oversikt over hvor du kan finne interessante publikasjoner som er relevant for det du skal skrive om. Det er lettere å stille gode spørsmål når man har satt seg litt inn i tematikken og dere vil få et større utbytte våre svar/besøket hos oss.

Vi kan også kontaktes på telefon hvis det av ulike grunner er vanskelig å besøke oss. Vi kan svare på korte henvendelser per e-post, men har dessverre ikke kapasitet til å gjennomføre lange intervjuer per e-post. I perioder har vi mye å gjøre og det er lurt å ta kontakt i god tid hvis du ønsker svar fra oss i god tid før oppgaven skal leveres.