Klikk her for å finne Pro Sentrets publikasjoner.
Klikk her for å finne våre nyeste årsrapporter.

Vi anbefaler deg også å lese litt om oss, prostitusjon og temaene dere lurer på før du tar kontakt med oss. Gjør gjerne noen litteratursøk og få oversikt over hvor du kan finne interessante publikasjoner som er relevant for det du skal skrive om. Det er lettere å stille gode spørsmål når man har satt seg litt inn i tematikken og dere vil få et større utbytte av våre svar/besøket hos oss.

Vi kan svare på korte henvendelser per e-post, men har dessverre ikke kapasitet til å gjennomføre lange intervjuer skriftlig. Ta kontakt på telefon for å sette opp en avtale. Avtalen kan foregå enten over telefon, videosamtale og i våre lokaler i Storgata 11.

I perioder har vi mye å gjøre og det er lurt å ta kontakt i god tid hvis du vil være sikker på at du rekker å få svar i tide.