Temaer vi kan snakke om er blant annet prostitusjon, menneskehandel, migrasjonsrelatert prostitusjon, unge som bytter sex, prostitusjon og rus, Pro Sentrets arbeid og erfaring, metoder for å jobbe helse- og sosialfaglig med personer som selger sex og måter man kan snakke med sine brukere/pasienter om tematikken. Vi tilpasser oss deres ønsker og behov.

Fagpersoner som kontakter oss for foredrag, kurs og opplæring er blant annet ansatte i barnevernet, politiet, helsevesenet, NAV, rustiltak, ulike lavterskeltilbud, frivillige organisasjoner, psykiatrien og på ulike institusjoner.

I perioder har vi mye å gjøre og det er lurt å ta kontakt i god tid hvis dere ønsker å besøke oss eller vil at vi skal besøke din arbeidsplass.

Ønsker du at vi skal holde foredrag, kurs eller opplæring for din arbeidsplas kan du ta kontakt med fagansvarlig direkte eller ringe sentralbordet.