De fleste som tar kontakt med oss for råd og veiledning søker kunnskap om hvordan de kan snakke med sin bruker/klient/pasient om salg eller bytte av sex. Noen tror personen de hjelper har slike erfaringer, mens andre har blitt fortalt det direkte. Vi kan drøfte saken du jobber med anonymt og bidra med vår kunnskap og erfaring.

Ønsker du råd og veiledning kan du ta kontakt med fagansvarlig, Camilla Hammergren, på e-post camilla.hammergren@vel.oslo.kommune.no eller telefon 23 10 02 00.