Politiet kommer på døra:
Politiet kommer noen ganger til stedet der personer som selger sex jobber eller bor. De har ofte som mål å undersøke hvorvidt det foregår prostitusjon der. Hvis politiet avdekker prostitusjon kan de kontakte gårdeier eller utleier og gi beskjed om dette. Mange utleiere velger da å avslutte leieforholdet ettersom det å leie ut og tjene penger på andres prostitusjon er ikke lov. 

Politiet utgir seg noen ganger først ut for å være kunder, slik at du bekrefter at du selger sex. Først da legitimerer de seg som politi. Dette er dine rettigheter og plikter i en slik situasjon: 

  • Du må oppgi navn, fødselsdato, fødselsår, stilling og bopel.
  • Du plikter ikke å gi øvrige opplysninger om deg selv.
  • Du plikter heller ikke å svare på spørsmål ut over dette.
  • Hvis du ikke er norsk statsborger, plikter du å fremvise dokumenter på at du har lovlig opphold i Norge. 

Ta kontakt med en av sosialkonsulentene på Pro Sentret dersom du ønsker mer informasjon om hva du kan gjøre hvis politiet kommer på kontroll. Klikk her for å bestille time.


Politi i møte med kunder:
Dersom politiet kommer når du er sammen med kunder vil de trolig forsøke å avhøre deg på stedet. Dette for at du skal bekrefte at du selger sex og at et sexkjøp var avtalt, eventuelt gjennomført. Husk at det er lovlig å selge sex i Norge, kun ulovlig å kjøpe. Du behøver imidlertid ikke å forklare deg eller svare på spørsmål fra politiet. 

Dette er dine rettigheter og plikter i en slik situasjon: 

  • Du vil ha status som vitne i saken.
  • Du må oppgi navn, fødselsdato, fødselsår, stilling og bopel, men det er også alt du plikter å fortelle om deg selv.

Som vitne har du ikke forklaringsplikt. Politiet kan altså ikke kreve at du avgir forklaring og svarer på spørsmål om den aktuelle situasjonen; verken der og da eller på et senere tidspunkt. Du har ikke plikt til å fortelle om kunden og situasjonen. 

Politiet kan likevel innkalle deg til et møte på politistasjonen for å spørre om du ønsker å forklare deg. Du må stille på møtet, men det er fortsatt frivillig om du vil avgi forklaring eller ikke. Dersom du ønsker å avgi forklaring til politiet, enten der og da eller på et senere tidspunkt, må du forklare deg sannferdig. Du kan ha med deg en person som støtte dersom du ønsker det. 

Du har vitneplikt, men kun dersom saken har kommet opp for domstolen. Da plikter du å møte som vitne i retten og forklare deg sannferdig. Dersom det er ønskelig at du skal vitne i saken skal du ha skriftlig varsel om dette. De samme reglene gjelder for kunden, som vil ha status som mistenkt i saken. Kunden har altså heller ikke plikt til å forklare seg for politiet.


Politi og ID-kontroll:
Politiet har jevnlig kontroll av ID-papirer og oppholdstillatelse for utlendinger. Dette er dine rettigheter og plikter i en slik situasjon: 

  • Du må oppgi navn, fødselsdato, fødselsår, stilling og bopel.
  • Du må vise dokumenter som viser din identitet og at du oppholder deg lovlig i Norge.
  • Dersom politiet trenger å få bekreftet at papirene dine er gyldige, kan de be deg bli med til politistasjonen. De kan også ta med seg passet ditt, men du vil da få beskjed om å hente det på politistasjonen noen dager senere.

Du plikter ikke å gi øvrige opplysninger om deg selv eller svare på spørsmål ut over dette. 


Trenger du juridisk rådgivning? Klikk her for å lese mer om vårt advokattilbud.