Politiet kommer på døra 

Politiet kommer noen ganger til stedet der personer som selger sex jobber eller bor. De har ofte som mål å undersøke hvorvidt det foregår prostitusjon der. Hvis politiet avdekker prostitusjon kan de kontakte gårdeier eller utleier og gi beskjed om dette. Mange utleiere velger da å avslutte leieforholdet ettersom det å leie ut og tjene penger på andres prostitusjon er ikke lov. 

Politiet utgir seg noen ganger først ut for å være kunder, slik at du bekrefter at du selger sex. Først da legitimerer de seg som politi. Dette er dine rettigheter og plikter i en slik situasjon: 

 • Du må oppgi navn, fødselsdato, fødselsår, stilling og bopel 

 • Du plikter ikke å gi øvrige opplysninger om deg selv 

 • Du plikter heller ikke å svare på spørsmål ut over dette 

 • Hvis du ikke er norsk statsborger, plikter du å fremvise dokumenter på at du har lovlig opphold i Norge. 

Trenger du advokat kan du få gratis rådgivning gjennom vårt tilbud om gratis advokathjelp. 

Politi i møte med kunder 

Dersom politiet kommer når du er sammen med kunder vil de trolig forsøke å avhøre deg på stedet. Dette for at du skal bekrefte at du selger sex og at et sexkjøp var avtalt, eventuelt gjennomført. Husk at det er lovlig å selge sex i Norge, men ulovlig å kjøpe. Du behøver imidlertid ikke å forklare deg eller svare på spørsmål fra politiet. 

Dette er dine rettigheter og plikter i en slik situasjon: 

 • Du vil ha status som vitne i saken 

 • Du må oppgi navn, fødselsdato, fødselsår, stilling og bopel, men det er også alt du plikter å fortelle om deg selv 

Som vitne har du ikke forklaringsplikt. Politiet kan altså ikke kreve at du avgir forklaring og svarer på spørsmål om den aktuelle situasjonen; hverken der og da eller på et senere tidspunkt. Du har ikke plikt til å fortelle om kunden og situasjonen. 

Politiet kan likevel innkalle deg til et møte på politistasjonen for å spørre om du ønsker å forklare deg. Du må stille på møtet, men det er fortsatt frivillig om du vil avgi forklaring eller ikke. Dersom du ønsker å avgi forklaring til politiet, enten der og da eller på et senere tidspunkt, må du forklare deg sannferdig. Du kan ha med deg en person dersom du ønsker det. 

Du har vitneplikt, men kun dersom saken har kommet opp for domstolen. Da plikter du å møte som vitne i retten og forklare deg sannferdig. Dersom det er ønskelig at du skal vitne i saken skal du ha skriftlig varsel om dette. De samme reglene gjelder for kunden, som vil ha status som mistenkt i saken. Kunden har altså heller ikke plikt til å forklare seg for politiet. 

Politi og ID-kontroll 

Politiet har jevnlig kontroll av ID-papirer og oppholdstillatelse for utlendinger. Dette er dine rettigheter og plikter i en slik situasjon: 

 • Du må oppgi navn, fødselsdato, fødselsår, stilling og bopel 

 • Du må vise dokumenter som viser din identitet og at du oppholder deg lovlig i Norge. 

 • Dersom politiet trenger å få bekreftet at papirene dine er gyldige, kan de be deg bli med til politistasjonen. 

Du plikter ikke å gi øvrige opplysninger om deg selv. Du plikter heller ikke å svare på spørsmål ut over dette. 

Politiet ber deg om å flytte deg 

Politiet kan be deg gå bort og holde deg borte fra gater eller områder av byen. Dersom du treffer politiet igjen samme dag eller natt kan politiet gi deg bot. 

Dette er dine rettigheter og plikter i en slik situasjon: 

 • Du må oppgi navn, fødselsdato, fødselsår, stilling og bopel 

 • Du plikter ikke å gi øvrige opplysninger om deg selv 

 • Hvis du ikke er norsk statsborger, plikter du å fremvise dokumenter på at du har lovlig opphold i Norge 

Det er ikke alltid at det vil være riktig å akseptere boten. Hvis du skriver under på den har du akseptert den. Dersom du er usikker på om det er riktig at du skal ha bot, så bør du vente til du har snakket med en ansatt på Pro Sentret eller en advokat som kan hjelpe deg. Det skal være oppgitt en frist for å gi beskjed om du godtar boten eller ikke.