Advokatene er her kun en gang i uka. Klikk her for å se når de er her.
Klikk her for å booke time.

Alle som jobber hos oss har taushetsplikt, inkludert advokatene. Du kan være anonym og det er uforpliktende å snakke med dem. Tilbudet er gratis for Pro Sentrets brukere og har fokus på å hjelpe ofre for vold, voldtekt, utnytting eller overgrep. Begge advokatene som er knyttet til Pro Sentret, Camilla og Maja, jobber til vanlig som bistandsadvokater og kjenner derfor ekstra godt til temaer knyttet til dette. 

Noen ønsker for eksempel å benytte seg av en advokattime hvis man vurderer å anmelde en voldshendelse, men har noen spørsmål rundt anmeldelsesprosessen som man gjerne skulle hatt besvart først. Vi ønsker å bidra til at du kjenner dine rettigheter og valgmuligheter, og kan ta et informert valg. Hva du velger å gjøre er helt opp til deg.  

Hvis vi ikke kan svare på det du lurer på kan vi hjelpe deg å finne fram til andre som kanskje vet det. Andre relevante hjelpetilbud kan være:

  • Fri Rettshjelp: Bistår innbyggere i Oslo med gratis juridisk bistand og rettshjelp ved behov.
  • NAV økonomi- og gjeldsrådgivning: Et tilbud for deg som har økonomiske problemer. Ring 55 55 33 39 eller kontakt ditt NAV-kontor. 
  • JURK: Tilbyr juridisk rådgivning og bistand i konkrete saker for alle som definerer seg som kvinner.
  • Ung Rettshjelp: Gir gratis rettshjelp til barn og unge under 25 år (tidligere Barnas jurist).
  • Gatejuristen: Gir gratis rettshjelp til folk som har eller har hatt rusproblemer