Det er et drop-in tilbud, men du kan også bestille time hos advokatene ved å kontakte Pro Sentret eller ved å booke time på hjemmesiden vår.

Alle som jobber hos oss har taushetsplikt, også advokatene. Du kan være anonym og det er uforpliktende å snakke med dem. Tilbudet er gratis for Pro Sentrets brukere og har fokus på å hjelpe ofre for vold, voldtekt, utnytting eller overgrep. Begge advokatene som er knyttet til Pro Sentret jobber til vanlig som bistandsadvokater og kjenner derfor ekstra godt til temaer knyttet til dette. 

Noen ønsker for eksempel å benytte seg av en advokattime hvis man vurderer å anmelde en voldshendelse, men har noen spørsmål rundt anmeldelsesprosessen som man gjerne skulle hatt besvart først. Vi ønsker å bidra til at du kjenner dine rettigheter og valgmuligheter, og kan ta et informert valg. Hva du velger å gjøre er helt opp til deg.  

Hvis vi ikke kan svare på det du lurer på kan vi hjelpe deg å finne fram til andre som kanskje vet det. Andre relevante hjelpetilbud kan være Fri Rettshjelp, Barnas jurist, Gatejuristen, NAV Gjeldsrådgivning og JURK/Juridisk Rådgivning for Kvinner (linke til alle).