Helsehjelp:
Alle som oppholder seg i Norge vil få akutt helsehjelp ved behov. Øyeblikkelig hjelp gis ved legevakt eller sykehus i tilfeller der behandling ikke kan vente til dagen etter.

For ambulanse ring 113. 

Som utlending uten oppholdstillatelse i Norge må du betale for behandlingen. Hvis du har reiseforsikring, eller hjemlandet ditt har en samarbeidsavtale med norsk helsevesen, er det mulig at hele eller deler av regningen blir betalt for deg. Hvis du har søkt asyl og bor på et asylmottak har du rett på helsetjenester mens saken din blir behandlet. 

Pro Sentrets helsetilbud er gratis for alle som har solgt sex. Vi har taushetsplikt og deler ikke informasjon med politi/myndigheter. Pro Sentrets journalsystem er heller ikke knyttet opp mot andre deler av helsenorge, så det du gjør hos oss er ikke synlig for fastlege eller andre i hjelpeapparatet. Klikk her for å lese mer.

Helsesenteret for papirløse migranter gir også gratis helsetjenester til personer uten rettigheter i Norge. Klikk her for å komme til nettsiden deres. De har lege, sykepleier og psykolog.


Asyl:
Hvis du er forfulgt eller utsatt for fare i hjemlandet ditt, kan du søke om beskyttelse (asyl) i Norge. Du henvender deg personlig til politiet i Norge for å søke beskyttelse her. Som asylsøker har du rett til plass på et mottak for flyktninger, og dersom du bor på et mottak mottar du økonomisk støtte til mat og klær samt helsehjelp. Klikk her for å komme til politiets nettside.

Det er UDI som behandler søknaden din. Mens søknaden behandles får du tilbud om å bo på et asylmottak. Dersom du velger å bo et annet sted må du registrere den nye adressen din hos politiet og UDI, ellers vil ikke saken din bli behandlet. Informasjon om regelverk og praksis i asylsaker finner du hos UDI. Klikk her for å komme til UDI sin nettside. Dersom du klager på vedtaket fra UDI, er det Utlendingsnemnda (UNE) som skal behandle klagesaken.

Hvis du får innvilget søknaden om beskyttelse får du oppholdstillatelse som flyktning i Norge. Hvis du ikke får oppholdstillatelse som flyktning, vurderer norske myndigheter om du skal få oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller tilknytning til Norge. 


Arbeid i Norge:
Det finnes ulike regler for utlendingers muligheter til å arbeide i Norge. Reglene avhenger av hvilket land du kommer fra og hva slags formelt opphold du har i landet. Turister har ikke rett til å arbeide i Norge. Det er ikke ulovlig å selge sex ettersom prostitusjon ikke anses som arbeid. Husk at arbeidstillatelser gis for en periode av gangen til utlendinger. Tillatelsen må fornyes senest en måned før den utløper hos politiet. Du kan miste arbeidstillatelsen hvis du gjør noe ulovlig eller ga feil opplysninger da du søkte.

En fullstendig oversikt over ulike arbeidstillatelser og informasjon om hvordan du skal gå fram finnes på UDI sin hjemmeside. Klikk her for å komme til UDI.


Ofre for menneskehandel: 
Om du er i en situasjon hvor du er utsatt for vold, trusler, tvang, bedrageri eller noen misbruker din sårbare stilling og du blir utnyttet i prostitusjon eller andre formål kan du identifiseres som mulig offer for menneskehandel. 

Som antatt offer for menneskehandel kan du blant annet ha rett til: 

  • Gratis bistandsadvokat 
  • Trygg bolig 
  • Lege og nødvendig helsehjelp
  • Penger til ditt livsopphold
  • Refleksjonsperiode (det vil si seks måneders arbeids- eller oppholdstillatelse) 
  • Hjelp til trygg retur og reetablering i hjemlandet ditt gjennom IOM 

Hvis du søker refleksjonsperiode må du oppgi rett identitet til norske myndigheter og oppholde deg i Norge. Du må forklare situasjonen din til advokaten og andre som skal hjelpe deg med å søke refleksjon. Du må, sammen med advokaten din, vurdere om du vil anmelde de som har utnyttet deg.

Du kan drøfte din situasjon anonymt med oss ved Pro Sentret. Vi har taushetsplikt.