Har du solgt sex og oppsøkt hjelp knyttet til mental helse eller rus i Norge? 

I så fall vil vi gjerne høre fra deg! 

Pro Sentret gjennomfører en anonym spørreundersøkelse for å få mer innsikt i sexarbeideres tilgang til psykisk helsehjelp i Norge. Undersøkelsen er helt anonym, tilgjengelig på flere språk og tar ikke mer enn 5 minutter å gjennomføre! 

Målet med undersøkelsen er å få mer informasjon om tilgang til, og erfaringer med, psykiske helsetjenester i Norge blant personer med sexsalgserfaringer. 

Klikk her for å komme til undersøkelsen.