Sexmarkedet både i Norge og internasjonalt er kjent for å være foranderlig, tilpasningsdyktig og notorisk vanskelig å kartlegge. Dette gjør det også vanskelig å snakke om de typiske trekkene for det norske markedet for kjøp og salg av sex. I løpet av de siste 40 årene har det skjedd flere store endringer både når det gjelder sammensetning og organisering.

Så hvordan ser markedet ut i 2023? Hvor mange er det egentlig som selger sex i Norge? Og hva er det som kjennetegner de som ender opp med å selge seksuelle tjenester i dag?

Dette er spørsmål som ofte kommer opp når man skal diskutere sexarbeid i en norsk kontekst. Likevel finnes det ingen kartlegginger over det norske prostitusjonsmarkedet som er gjennomført de siste årene, og de få undersøkelsene som finnes har kun gjort estimater knyttet til kvinnelige sexarbeidere som selger sex på offisielle eskortesider eller på gata, mens menn, transpersoner og personer som selger seksuelle tjenester mer sporadisk eller utenfor det tradisjonelle prostitusjonsmarkedet i liten grad har blitt forsøkt kartlagt.

Denne rapporten er heller ikke et forsøk på en helhetlig kartlegging av prostitusjonsmarkedet i Norge, men har som mål å gi et innblikk i hvor mange og hvem som selger sex ved å se nærmere på brukere av Pro Sentrets tjenester, samt tre annonsesider for personer som selger sex.

Du kan klikke her for å laste ned rapporten.