Den 19.-20. oktober samlet Pro Sentret folk fra både inn- og utland til en konferanse om prostitusjon. I anledning av Pro Sentrets 40-årsjubileum var det overordnede temaet «Movement: Past, present and future in the prostitution field». Konferansen fant sted på Røde Kors konferansesenter og foregikk på engelsk med deltakere fra Norden og andre europeiske land.

Den første dagen startet med at leder Bjørg Norli ønsket velkommen. Deretter fulgte en rekke taler både fra ordfører Marianne Borgen, Guri Bergo (direktør i Oslo Kommune Velferdsetaten) og Merete Hanch-Hansen (avdelingsdirektør forebygging og sentrumsarbeid).

Resten av den første dagen fikk vi høre fra flere kunnskapsrike og engasjerte folk på feltet: tidligere leder på Pro Sentret Liv Jessen, Ida Kock ved Pro Sentret, sosiolog og krimonolig Mai-Len Skilbrei og Astrid Renland ved PION. På slutten av dagen hadde vi tre beakout sessions man kunne velge mellom: "Chemsex and selling sex", "Working with Thai service users" og "Transgendered migrants who sell sex". Her bidro både PION, Nadheim og Chemfriendly.

Dag to hadde et stort fokus på situasjonen ellers i Europa og vi fikk høre fra flere dyktige samarbeidspartnere: Dose of Love (Bulgaria), Carusel (Romania), AmiAmi (Danmark), Mika Stockholm (Sverige), Reden International (Danmark) og Pro-Tukipiste (Finland).

Den siste dagen ble avsluttet med en ny runde breakout sessions. Denne gangen kunne du velge mellom "Migrants who sell sex" og "Children and youths who sell/trade sex". På dette tidspunktet var også åpnet for at personer med sexsalgserfaring kunne samles for å utveksle erfaringer og gi tilbakemelding på konferansen.

Klikk her for å se hele programmet. (PDF, 1MB)