• Annonsering av nye åpningstider fra 1. november.
  • Annonsering av dato for årets julefest.
  • Idémyldring rundt hvilke aktiviteter man ønsker seg i Stua framover.
  • Mulighet for å gi Pro Sentret tilbakemelding på hva man synes fungerer godt og hva man skulle ønske ble gjort annerledes/bedre.
  • Annet.

Vel møtt!