Vi har hatt studenter fra utdanninger som sosialt arbeid, vernepleie, sykepleie, politi og ulike etterutdanninger hos oss.

Ønsker du mer informasjon om praksis ved Pro Sentret kan du kontakte fagansvarlig på e-post camilla.hammergren@vel.oslo.kommune.no eller telefon 23 10 02 00.