Ja, det gjør vi. Vi har et sikkert journalsystem, men du trenger ikke bruke ditt ekte navn. Du kan være helt anonym hvis du ønsker det. Det er bare viktig at du husker hva du kaller deg her (et alias og en fødselsdato), så vi kan finne igjen journalen din neste gang du kommer.  

Vi har taushetsplikt og journalsystemet vårt er ikke koblet til noen andre instanser, så det er ingen andre som har innsyn i den eller får vite det du forteller oss. 

Du har rett til å få journalen din utskrevet. Dette gjøres av journalansvarlig og leder på Pro Sentret. Vi opplever for eksempel at flere brukere tar kontakt med oss hvis de havner i rettsaksprosess der våre journalnotat kan bidra til å underbygge deres opplevelser og troverdighet. For eksempel ved å vise at du snakket med oss om en gitt voldsepisode eller for å vise til reaksjoner du har hatt i etterkant av en traumatisk hendelse.