Vi har taushetsplikt. Dette gjelder alle opplysninger om en person. Det betyr også at vi ikke kan snakke om eller svare på spørsmål om deg til andre brukere, og motsatt. Vi kan heller ikke svare på om en person har vært innom i dag eller det er lenge siden vi har sett noen.