Støttesamtalene vil ofte ha fokus på hvordan man har det her og nå. Målet for samtalene kan være å finne eller bli bevisst egne mestringsstrategier, lufte erfaringer og tanker man sitter med, eller styrke selvfølelsen og troen på seg selv.  

Du bestemmer hva du har behov for å snakke om. Eksempler på temaer som ofte kommer opp er ensomhet, stress knyttet til økonomi eller andre forhold, utfordrende relasjoner, selvmordstanker og traumer. 

Vi er ikke psykologer, så vi tilbyr ikke behandling, men støttesamtaler kan ha en terapeutisk effekt. Vi får ofte høre at det er til stor hjelp å ha et trygt og ikke-dømmende rom hvor man kan dele tanker, følelser og erfaringer. Vi har erfarne ansatte med både sosialfaglig, helsefaglig og psykologfaglig bakgrunn. Flere av de som er eller har vært ansatt hos oss har også egenerfaring.