En sosialkonsulent er en person som minimum har 3-årig sosialfaglig utdanning. Det vil si en person som har fagkompetanse til å snakke med personer i ulike livsituasjoner. Vi har kunnskap om det norske systemet, lovgivning, rettigheter og plikter. Vi har psykologi som en del av utdanningen vår og tilbyr støttesamtaler. Du kan lese mer om hva en sosialkonsulent er her.

Sosialkonsulentene på Pro Sentret har ulike bakgrunner. Alt fra selv å ha solgt seksuelle tjenester, til å ha jobba i NAV, på asylmottak, krisesenter, innen for rusomsorgen og psykitrien. Dette vil variere litt utifra hvem som jobber hos oss til enhver tid.