Nei, det har vi ikke, men vi tilbyr støttesamtaler. Selv om vi ikke driver med terapi eller bahandling, kan støttesamtaler ha en terapeutisk effekt. Støttesamtale handler ofte om livet og hverdagen her og nå. Vi har ansatte med et bredt spekter av erfaring og utdanning. Du kan lese mer om tilbudet vårt her. Du trenger ingen henvisning og det er ingen ventetid. Du bestemmer selv hva du ønsker å snakke om og samtalene tilpasses dine behov.

Ha lav terskel for å ta kontakt hvis du har behov for å snakke med noen.