Det avhenger av hvor ofte du har ubeskyttet sex og nye partnere. Det anbefales uansett hver 3. måned, og dersom du opplever symptomer. Snakk med sykepleierne om hva som vil gi mening i din situasjon. Du kan regne med at de fleste av testene tidligst kan tas 14 dager etter smittetidspunkt for sikker negativ test.