Poppers må ikke tas sammen med Viagra og en del andre legemidler og narkotiske stoffer. Unngå å blande stoffer som poppers (amylnitrates), Ecstasy/MDMA eller kokain med Viagra - det kan forårsake at blodtrykket plutselig synker og kan utløse stress på hjertet. Faren for hjerteinfarkt og hjertestans er stor.

Poppers ble opprinnelig utviklet som en akutt hjertemedisin. De utvider blodårene og øker blodtilførselen til hjertemuskelen. Dette bidrar til å senke blodtrykket, og personer med hjertefeil/ hjertesykdom bør være særlig forsiktige med bruk av poppers.

Lengre tids regelmessig bruk kan gi kroppslige komplikasjoner (først og fremst sår- og etseskader omkring nese og munn).  Poppers reguleres av legemiddelloven. Legemidler er kun lov å omsettes i apoteker. All annen omsetting og/eller innførsel er ulovlig.

Samtidig bruk av Poppers og Viagra og andre ereksjonsmedisiner kan føre til hjertestans. Øv gjerne på førstehjelp.
 

Hva gjør du om kunden får hjertestans? Ring 113!