Du kan søke om erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning hvis du har vært utsatt for vold og har anmeldt volden til politiet. Gi politiet beskjed hvis du vil kreve erstatning fra gjerningspersonen.

Har du spørsmål eller ønsker råd og veiledning kan du snakke med advokatene på Pro Sentret. Du kan være anonym og de har taushetsplikt. Du kan komme på drop-in eller bestille time på forhånd.

Klikk her for å se når advokatene er på Pro Sentret
Klikk her for å booke en avtale.