Hva som er lovlig opphold i Norge avhenger av flere faktorer. For eksempel hvilket statsborgerskap du har.

  • Europeisk statsborgerskap: Alle Brukere med europeisk statsborgerskap (europeisk pass) kan være i Norge i tre måneder (90 dager) og så forlate Norge for 24 timer og komme inn igjen for nye 3 måneder (90 dager).
  • Ikke europeisk statsborgerskap: Alle som har gyldig opphold eller permanent opphold i et europeisk land (men ikke statsborgerskap), eller som er tredjelandsborgere, kan være i Norge i 90 dager. Deretter må de forlate Norge og være utenfor Norge i tre måneder før de kan komme inn igjen.


På UDI sin nettside kan du få mer detaljert informasjon hva som gjelder i din situasjon. Klikk her for å komme til UDI sin nettside