• Du får tilbud om undersøkelse og behandling av fysiske skader.
  • De kan ta prøver for å sikre eventuelle bevis.
  • Du får tilbud om nødprevensjon.
  • Du får akuttbehandling mot forskjellige typer smittsomme sykdommer/infeksjoner.
  • Du får tilbud om samtale og oppfølging av psykiske skader.

En fra Pro Sentret kan bli med deg som støtte hvis du ønsker det.