Politiet har rett til å be deg flytte deg fra et bestemt område. Dersom du likevel ikke flytter deg eller treffer politiet igjen samme dag/natt kan politiet gi deg bot. Dette er dine rettigheter og plikter i en slik situasjon: 

  • Du må oppgi navn, fødselsdato, fødselsår, stilling og bopel.
  • Du plikter ikke å gi øvrige opplysninger om deg selv.


Hvis du ikke er norsk statsborger, plikter du å fremvise dokumenter på at du har lovlig opphold i Norge.

Det er ikke alltid at det vil være riktig å akseptere boten. Hvis du skriver under på boten har du akseptert den. Dersom du er usikker på om det er riktig at du skal ha bot, så bør du vente til du har snakket med en ansatt på Pro Sentret eller en advokat som kan hjelpe deg. Det skal være oppgitt en frist for å gi beskjed om du godtar boten eller ikke. 

Politiet skal håndheve den offentlige ro og orden. Det gir politiet lov til å gripe inn for å stanse forstyrrelser av den offentlige ro og orden eller når omstendighetene gir grunn til frykt for slike forstyrrelser.