Høsten 2017 startet vi et systematisk oppsøkende arbeid på nett. Bakgrunnen var endringer i prostitusjonsmarkedet, med stadig færre personer i tradisjonell gateprostitusjon. I tillegg så vi at det var grupper vi hadde mindre kontakt med, slik som de som jobber på innemarkedet og spesielt menn. Fokuset skulle være på å nå ut med informasjon om Pro Sentrets tjenester til grupper som ikke kjente til oss fra før. Vi definerte målet med det oppsøkende arbeidet slik:

Pro Sentret har et oppsøkende arbeid på flere arenaer og personer av alle kjønn kommer i større grad i kontakt med oss gjennom vår oppsøkende virksomhet.

Vi hadde en forforståelse om at dette var grupper det var vanskelig å få kontakt med, og var slett ikke sikre på at de hadde lyst til å benytte vårt tilbud. Tre år senere vet vi at det er fullt mulig å oppnå kontakt med disse gruppene, og at deres behov og ønsker ikke skiller seg nevneverdig fra resten av Pro Sentrets brukere.

I prosessen har vi testet ulike måter å jobbe på. Vi har bommet, justert og prøvd igjen. Vi har gjort oss mange erfaringer på veien, opplevd nedturer og suksess. Les mer om hvilke erfaringer vi har gjort oss og våre tips og råd i erfaringsrapporten.