Fritt vilt: En undersøkelse om voldserfaringene til kvinner i prostitusjon

En undersøkelse om voldserfaringene til kvinner i prostitusjon

Av Ida Kock,

Last ned publikasjonen