Seksualisert vold og voldtekt er et vanskelig tema som vårt samfunn mer eller mindre motvillig har måttet forholde seg til. Lenge var det bare kvinner som ble utsatt for seksuelle krenkelser og overgriper var alltid en mann. Selv om kvinnene var ofre ble deres handlinger vurdert nøye og i mange tilfelle gjort ansvarlig, i hvert fall medansvarlig, for den urett som ble begått mot dem. Kvinnens påkledning, atferd, edruelighet og moral var avgjørende for om man var et verdig offer eller ikke. Den dag i dag er mistenkeliggjøringen av kvinner som utsettes for seksuelle krenkelser og overgrep fortsatt tilstedeværende.

Menn på sin side kan ikke voldtas og kvinner forgriper seg ikke. Det har vært vanskelig for oss som samfunn å akseptere at menn faktisk utsettes for seksuelle krenkelser av andre menn, men også av kvinner. Og nesten enda mer uforståelig er tanken på at kvinner både kan voldta og utsette andre for seksuelle overgrep. Narrativer som bryter radikalt med vår forståelse av mannen som det sterke kjønn og kvinnen som den altoppslukende omsorgspersonen. Motvillig har vi imidlertid måtte erkjenne at både offer og overgriper kan være personer av alle kjønn.

Personer som selger sex kan heller ikke voldtas. Ikke fordi de forstås som sterke, ukrenkelige personer som mannen, men fordi de utfører handlinger som fratar dem retten til å kunne bli et offer for voldtekt og andre former for seksualisert vold.

Gjennomgående har forståelsen vært at «hvis man er med på leken, så må man tåle steken».

Med andre ord, dersom du setter deg i en situasjon hvor du selger seksuelle tjenester, så må du regne med og tåle at du blir utsatt for seksualisert vold. Som om denne formen for krenkelser er en uunngåelig og iboende del av prostitusjon. Til tross for at det er et falsum er det denne forståelsen som preger holdningen til de fleste av oss når det gjelder seksuelle krenkelser av personer i prostitusjon.

I 2015 stod en Stavangermann tiltalt for flere voldtekter i Stavanger Tingrett. (...) Tingretten gav mannen lavere straff og kvinnene fikk erstatning under normen med begrunnelsen i at mennesker som selger seksuelle tjenester opplever det å bli voldtatt som mindre krenkende, da deres seksuelle integritet er av en annen karakter enn hos andre samfunnsborgere.

Denne dommen er forstemmende på flere måter; for det første stadfester den at krenkelser av den seksuelle integritet ikke er lik for alle og følgelig må vurderes individuelt, og for det andre så slår den fast at hvordan du forvalter din egen seksualitet har betydningen for denne vurderingen. 

I akkurat denne saken var fornærmet en kvinne som solgte sex, en aktivitet allerede sterkt fordømt av samfunnet og hvor seksualisert vold er lett å avfeie som en «yrkesrisiko». Men, veien er kort tilbake til spørsmål om hva man har på seg, om man var flørtete, tok initiativ til kontakt eller bød seg fram. For ikke snakke om dersom fornærmede har hatt mange ulike seksualpartnere.

Tiden var derfor overmoden for å sette søkelyset på voldtekt og seksuelle krenkelser mot personer som selger sex og det hav av utfordringer de møter, dersom de skulle be om bistand eller ønske å anmelde.

Vi er nødt til å sette dette på dagsordenen for å bryte holdninger som helt tydelig eksisterer i samfunnet vårt: nemlig at sexselgere tåler å bli voldtatt fordi de selger sex.