Innholdsfortegnelse 
 

 • Innledning 
 • Om rapporten 
  - Den rusrelaterte prostitusjonen 
  - Tilnærming
  - Det gatenære rusmiljøet 
  - Seksuell helse 
  - Regulering av prostitusjon 
  - Politikkutforming 
  - Begrepsbruk 
 • Erfaringer, tanker og refleksjoner fra feltet 
  - Tilbakemelding fra norske tiltak 
  -  Norden 
 • Salg og bytte av sex – det vanskelige temaet 
  - Rus og helse 
  - Rusrelatert sexsalg – nye arenaer og nye former? 
  - Alt forandret seg 
  - Tap av sosialt felleskap 
  - Bytterelasjoner 
  - Kontroll og uavhengighet 
  - Vold 
  - Vold og seksuell helse 
  - Stigma 
  - Holdninger i hjelpeapparatet 
  -  Å slippe unna offerrollen 
 • Oppsummering og betraktninger 
 • Pro Sentrets verktøykasse 
  - Konkrete tips
 • Sluttnoter