Innholdsfortegnelse
 

  • Oversett og etterlatt: Om Covid-19 pandemien og smittevernberedskap for personer som selger sex 
  • Erfaringer fra Pro Sentret 
  • Erfaringer fra øvrige prostitusjonstiltak i Norge 
  • Erfaringer fra Norden 
  • Avslutning: En oversett populasjon 
  • Referanser 
  • Vedlegg