Innholdsfortegnelse

 

 • Del 1: Hvorfor kartlegge mannlig prostitusjon?
 • Del 2: Intervjuer med menn
  - Hvem har vi snakket med?
  - Sexsalgsdebut 
  - Arenaer, kunder, organisering og nettverk 
  - Agenter, kollegaer, samarbeidspartnere og bakmenn 
  - Bruk av sosiale medier 
  - Vold, trakassering, trusler og sikkerhet på jobb 
  - Inntekt og alternativer til sexsalg 
  - Livskvalitet 
  - Møtet med Pro Sentret 
 • Del 3: Workshop med hjelpeapparatet
  - Ulike grupper menn 
  - Møtet med de ulike tiltakene 
 • Del 4: Veien videre – hvordan kan vi bruke funnene i kartleggingen i vårt daglige arbeid?
 • Pro Sentrets prinsipper 
 • Tips og råd