Helse- og omsorgsdepartementet mener at personer med 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning bør være i stand til å gi de personene de møter rom til å ta opp seksualitet og
seksuell helse, samt gi begrenset og tilpasset informasjon om basale spørsmål. Vi erfarer imidlertid at mange som jobber innen helse-, sosial- og omsorgstjenester ikke
opplever seg kompetent til dette. Følgelig er seksuell helse, eller uhelse, sjelden eller aldri et tema som berøres. Tausheten lukker muligheten for en ikke-fordømmende, åpen og trygg dialog og sementerer skam og stigma. Myndighetenes ønske om at seksualiteten skal være en helsefremmende ressurs forblir derfor uutnyttet. Med filmene og den medfølgende håndboken ønsket vi først og fremst å utarbeide et informasjonsmateriale til eget bruk. Vi mener imidlertid at det også fungerer godt og kan brukes av andre som jobber med personer som av ulike grunner har lav helseforståelse.

Filmene finner du her