Innholdsfortegnelse
 

 • Prostitusjonsmarkedet i norge
  - Størrelsen på det norske prostitusjonsmarkedet - et umulig estimat 
  - Et prostitusjonsmarked i forandring
  - Pro Sentrets arbeid rettet mot innendørsprostitusjon
  - Kartleggingen
 • Internettarenaene og de forskjellige gruppene som opererer der
  - Eskortenettsidene
  - Datingtjenester
  - Sosiale medier
  - Nettforum
  - Sugar dating
  - Menn som selger sex til menn
  - Unge som selger sex 
 • Kartlegging av nettstedet real escort 
  - Antallet annonser vs. antallet personer som selger sex
  - Nettstedet
  - Kundeprofil/medlemskonto
  - Blogger
  - Omtaler
  - Telling av annonser på real escort, april 2017
  - Fordeling av annonser mellom de ulike fylkene
  - Variasjoner i april 
  - Fordelingen mellom annonsekategorier og kjønn
  - Kvinner
  - Menn
  - Transpersoner
  - Klinikker/byråer
  - Nasjonalitet
  - Incall/outcall
  - Risiko og sikkerhet
 •  Intervjuundersøkelse blant brukere på Pro Sentret
  - Nasjonalitet 
  -Alder 
  - Oppholdstid i Norge
  - Barn og forsørgelsesbyrde
  - Migrasjonserfaring
  - Boligforhold
  - Arbeidsforhold 
  - Inntjening
  - 4 annonseringsflater
  - Arbeidserfaring utenfor prostitusjon
  - Opplevelser av kundevold, diskriminering og trakassering
  - Organisering og utnyttelse
  - Supplerende intervjuer på Pro Sentret
  - Nasjonalitet og oppholdstid i norge
  - Alder
  - Barn og forsørgelsesbyrde
  - Erfaring med sexsalg fra andre land
  - Boligforhold
  - Arbeidsforhold 
  - Arbeidserfaring utenfor prostitusjon
  - Opplevelser av kundervold, organisering og utnyttelse 
 • Telefonundersøkelse 
  - Utvalg 
  - Oppringingen 
  - Alder 
  - Nasjonalitet 
  - Språk 
  - Oppholdstid i norge 
  - Forsørgelsesbyrde i hjemlandet
  - Boligsituasjon i norge
  - Arbeidstid i norge 
  - Kontaktflater med kunder 
  - Diskriminering og trakassering
  - Intervjuer på norsk
  - Utnyttelse og sårbarhet
 •   Oppsummering av alle intervjuer 
 • Oppsummering og avslutning
  - Kartlegging av annonser på real escort
  - Veien videre