Innholdsfortegnelse
 

 • DEL 1
  - Bakgrunn for kartleggingen 
 • DEL 2
  - Funnene fra kartleggingen 
 • DEL 3
  - Hva vet vi fra forskning og annen dokumentasjon om unge som bytter sex?
 • DEL 4
  - Lovverket 
 • DEL 5
  - Hvordan bør man snakke med unge om bytte av sex, grenser og gråsoner 
 • DEL 6
  - Forslag til tiltaksplan