Innholdsfortegnelse
 

 • Del 1
  - Innledning 
  - Metode og prosess 
  - Generelt om omfang, kjønn, alder og etnisitet 
  - Enslige mindreårige asylsøkere - hva sier forskningen?
  - Hva kan ligge bak valget om å migrere?
  - Menneskehandel 
 • Del 2
  - Mistanke og magefølelse 
  - Erfaringer med salg/bytte av seksuelle tjenester 
  - Sårbarhetsfaktorer 
  - Afghanske dansegutter - Bacha Bazi 
  - Forsørgeransvar 
  - Familiegjenforening 
  - Seksualitet og seksuell helse 
  - Enslige mindreårige asylsøkere utsatt for menneskehandel til
  - Enslige mindreårige som rømmer, gateungdom, driftere og bosatte 
  - Etter bosetting 
  - ”Vanskelige ungdommer” 
 • Del 3
  - Tiltak - hva ønsker informantene 
  - Avslutning 
  - Forslag til handlingsplan 
  - Vedlegg og referanser