Innholdsfortegnelse
 

 • Sammendrag
 • Innledning
 • Hva er vold?
  - Seksuell vold
 • Pro Sentrets tidligere rapporteringer
 • Gateprostitusjon i Oslo 
  - Våre erfaringer fra det oppsøkende arbeidet 
  - «Hva er det med meg som gjør at andre tenker det er ok å behandle meg dårlig?»
 • Når volden blir normal – viktimisering og reviktimisering
  - Sårbarhet 
  - Rammer volden tilfeldig? 
 • Når volden blir for vanskelig å leve med
  - Å søke hjelp
  - Å anmelde – tillit til politiet
 • Avslutning
 • Litteraturliste