Innholdsfortegnelse
 

 • Forord 
 • 1. Innledning
  - 1.1. Bakgrunn for prosjektet
  - 1.2 Prosjektets forløp
     - 1.2.1 Hva har vi gjort?
     - 1.2.2 Hvem har vi kontaktet?
     - 1.2.3 Hvem svarte på forespørselen vår?
  - 1.3 Begrepsavklaring
  - 1.4 Dokumentert kunnskap om mannlig prostitusjon i Norge
     - 1.4.1 Omfang – tall og dokumentasjon
     - 1.4.2 Gjennomgang av dokumentasjon
  - 1.5 Hovedfunn – tendenser på markedet
 • 2. Arenaer og aktører
  - 2.1 Hvem selger sex og hvorfor?
     - 2.1.1 Ulike selgere
     - 2.1.2 Ulike motiver
  - 2.2 Hvem kjøper?
  - 2.3 Hvilke arenaer finnes og hva kjennetegner de ulike arenaene?
     -  2.3.1 Internet
     - 2.3.2 Utelivet
     - 2.3.3 Rusmiljøer
     - 2.3.4 Treffsteder for homofile
     - 2.3.5 Ungdomsmiljøer
     - 2.3.6 Nettverk
     - 2.3.7 Transpersoner
  - 2.4 De ulike byene
     - 2.4.1 Stavanger
     - 2.4.2 Bergen
     - 2.4.3 Trondheim
     - 2.4.4 Oslo
  - 2.5 Menneskehandel 
 • 3. Ulike aktører – ulike livssituasjoner
  - 3.1 Syn på egen prostitusjon
  - 3.2 Relasjonen til kundene
  - 3.3 Sårbarhetsfaktorer: smitte, vold og andre belastninger
 • 4. Hjelpetiltak
  - 4.1 Hva finnes?
  - 4.2 Hvilke erfaringer og utfordringer har tiltak som har fokus på menn som selger sex?
     - 4.2.1 Erfaringer med oppsøkende arbeid og individuell oppfølging
     - 4.2.2 Tabu og stigma
     - 4.2.3 ”Usynlig” virksomhet og lukkede miljøer
  - 4.3 Hva slags hjelp etterspør menn som selger sex?
  - 4.4 Fokuset i hjelpeapparatet
     - 4.4.1 Prostitusjonstiltakene
     - 4.4.2 Øvrig hjelpeapparat
     - 4.4.3 Ungdomstiltak
  - 4.5 Forslag til tiltak 
 • 5. Kunnskapsbehov – trenger vi å vite mer?
  - 5.1 Ungdom som selger sex
  - 5.2 Menn og transpersoner som selger sex
  - 5.3 Kundene til menn og transpersoner som selger sex