Innholdsfortegnelse
 

 • Kapittel 1 Innledning 
  - De norske kvinnene i prostitusjon 
  - Gateprostitusjon
  -  Innemarkedet 
  - Prostitusjonsmarkedet i 2009 
  - Rapporten
 • Kapittel 2 Metodiske betraktninger 
  - Valg av framgangsmåte
  - Utvalg og representativitet 
  - Gjennomføring 
  - Utfordringer knyttet til å tolke spørreskjemaet 
  - Etiske refleksjoner
  - Analyse
 • Kapittel 3 Om kvinnene 
  - Alder
  - Sivilstatus
  - Barn
  - Bolig
 • Kapittel 4 Prostitusjonserfaringer
  - Prostitusjonsdebut
  - Prostitusjonshyppighet, arbeidstid og sted
  - Kunder og inntjening
  - Prostitusjon og sexkjøpsforbud
  - De som ble borte fra gateprostitusjon
 • Kapittel 5 Ruserfaring
  - Daglig rusbruk
  - Type rusmidler
  - Rusbehandling
 • Kapittel 6 Fysisk og psykisk helse
  - Fysisk helse
  - Psykisk helse
  - Livssituasjon 
 • Kapittel 7 Utdanning og arbeid 
  - Utdanning
  - Arbeidserfaring
 • Kapittel 8 Avslutning 
  - Kilder