Innholdsfortegnelse
 

 • 1. Introduksjon 
 • 2. Teori og metode 
 • 3. Øst Europa 
  - Russland, Ukraina, Hviterussland og Moldova 
  - Baltikum 
  - Albania 
  - Romania 
  - Bulgaria 
 • 4. Nigeria 
 • 5. Hva nå?