Innholdsfortegnelse
 

 • FORORD 
 • 1. INNLEDNING 
  - Pro Sentrets virksomhet 
 • 2. PROSTITUSJON
  - Prostitusjonsarenaer
  - Eksisterende kunnskap om prostitusjon i Norge
  - Offentlig regulering av prostitusjon
 • 3. GLOBAL SEXHANDEL
  - Utenlandsk prostitusjon
  - Den migrasjonsrelaterte prostitusjonen og trafficking
  - Internasjonalt samarbeid og lovgivning
  - Konvensjoner mot menneskehandel
  - Prostitusjon sett i lys av menneskerettigheter
  - Lovgivning og rettspraksis
 • 4. HELSEPROSJEKTETS IDEOLOGISKE BAKGRUNN OG OVERBYGNING 
  - Prostitusjon og helse
  - Empowerment – rettighetstenkning
  - Med fokus på omkostningene
 • 5. METODISKE BETRAKTNINGER OG TILNÆRMINGER
  - Med helsekofferten på slep
  - Prosjektansvarlig- og medarbeidere
  - Cultural mediator
  - Peer-education
  - Andre aktører i prostitusjonsmarkedet
  - Oppsøkende virksomhet og andre metoder for etablering av kontakt
  - Nøkkelpersoner, jungeltelegraf og ord som går rundt
  - Ut i feltet – eller å opptre på aktørenes territorium
 • 6. RESULTATER I TEKST OG TALL
  - Noen få hektiske timer én dag i uken
  - Kunder som tar kontakt
  - Helseprosjektets erfaringer fra tirsdagskvelder
  - Utvikling og endringer på innendørsmarkedet
  - Hvem organiserer og hvordan organiseres de ulike arenaene?
  - Om helse og beskyttelse
 • 7. FORTELLINGER FRA INNENDØRSMARKEDET
  - Mange former for isolasjon og ustabile allianser
  - Prostitusjon - en løsning på økonomiske behov
  - Om å leve to liv – et i prostitusjon og et utenfor
  - Psykisk stress og rus
  - Offer eller utøver: kvinners møte med politiet
 • 8. AVSLUTNING
 • SAMMENDRAG
 • LITTERATUR