Innholdsfortegnelse
 

 • FORORD
 • 1 INTRODUKSJON
  - Kommersiell seksuell utnytting av barn og unge
  - Bakgrunn for prosjektet
  - Målsetting 
 • 2 TEORETISK UTGANGSPUNKT
  - Prostitusjon
  - Kommersiell seksuell utnytting av barn og unge
 • 3 METODE 
 • 4 KOMMERSIELL SEKSUELL UTNYTTING AV BARN OG UNGE OG HJELPEAPPARATET
  - Tjenestestedene
  - Hva vet de ansatte om kommersiell seksuell utnytting av barn og unge i eget lokalmiljø?
  - Hvordan forholder de ansatte seg til kommersiell seksuell utnytting av barn og unge i sitt daglige arbeid?
  - Opplever de ansatte å ha behov for kunnskap om kommersiell seksuell utnytting av barn og unge?
  - Konklusjon
 • 5 KONSEKVENSER OG KUNNSKAPSOVERFØRING
  - Mangel på kunnskap
  - Håndtering av saker som omhandler kommersiell seksuell utnytting av barn og unge
  - Usynliggjøring
  - Liten interesse for kunnskapsoverføring
  - Konklusjon
 • 6 SAMMENDRAG OG FORSLAG TIL TILTAK
  - Sammendrag
  - Forslag til tiltak - Nasjonalt
  - Forslag til tiltak - Lokalt