Hjelpeapparatets forhold til kommersiell seksuell utnytting av barn og unge

Ansatte i hjelpeapparatets kjennskap til, møte med og behov for kunnskap om mindreårige som er utsatt for kommersiell seksuell utnytting

Av Pro Sentret,