Med helsekofferten på slep: Et prosjekt på innemarkedet

Av Ida Kock,